Natjecatelji

2013. godina-Natjecatelji registrirani pri HTS-u

Karlo Šipušić,1997

Luka Galjer, 2001

Filip Pandur, 2003

Antonio Odobašić, 1999

Luka Rogoz, 2012.

 

Natjecatelji koji su igrali regionalne turnire iz kalendara HTS-a i TSSH-e

Korina Fuček

Lea Smiljanec

Lara Gregurec

Iva Trogrlić

Alen Sanjic

Marta Hasan

Petar Rogoz

Jan Hapavel

Roman Benkek

Leo Horvat

 

2012. godina – Natjecatelji registrirani pri HTS-u

Karlo Šipušić,1997

Luka Galjer, 2001

Filip Pandur, 2003

Antonio Odobašić, 1999

Alen Odobašić, 1999

 

Natjecatelji koji su igrali regionalne turnire iz kalendara HTS-a do 10 god.

Filip Pandur, 2003

Luka Rogoz,2002

Leonardo Horvat, 2002

Roman Benkek, 2002

2011. godina – Natjecatelji registrirani pri HTS-u

Karlo Šipušić,1997

Luka Galjer, 2001

Nikola Fuchs, 2000

Antonio Odobašić, 1999

Alen Odobašić, 1999

Natjecatelji koji su igrali regionalne turnire iz kalendara HTS-a do 10 god.

Filip Pandur, 2003

Luka Rogoz, 2002

Slaven Čerkezović,  2001

Natjecatelji koji su igrali regionalne turnire iz kalendara TSSH

Lara Seleš

Ana Smes

Nina Švaco

 

2010. godina – Natjecatelji registrirani pri HTS-u

Karlo Šipušić, 1997

Ino Lazar, 1997

Luka Rasinec, 1997

Antonio Odobašić, 1999

Miran Dorčec, 1999

Natjecatelji koji su igrali regionalne turnire iz kalendara HTS-a

Nikola Fuchs, 2000

Luka Galjer, 2001

Slaven Čerkezović, 2001

Jan Fusić, 2001

Luka Rogoz, 2002

Filip Pandur, 2003

Natjecatelji koji su igrali turnire iz kalendara TSSH-a

Luka Grgešić, 1999

Alen Odobašić, 1999

Dora Klasan, 1997

Sara Samardžić, 1998

Ana Smes, 1996

Lara Seleš, 1996

 

2009. godina

Karlo Šipušić, 1997

Ino Lazar, 1997

Luka Rasinec, 1997

Antonio Odobašić, 1999

Miran Dorčec,1999

Mateja Sabolić, 1995

Dora Klasan, 1997

 

2008. godina

Antonio Odobašić, 1999

Dorčec Miran, 1999

Peroković Domagoj, 1998

Adrijan Bogojević, 1998

Šipušić Karlo, 1997

Lazar Ino, 1997

Rasinec Luka, 1997